Sivil Savunma Kulübü

Sivil Savunma konularında; ilk ve ortaokul öğrencilerini bilinçlendirmek, eğitmek amacıyla yapılacak çalışmaların planlanması, koordinesi ve yürütümünü sağlamak üzere kurulmuştur.

* Öğrencilere savaş ve afetlerin yıkımlarına karşı kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğretmek,

* Yurt savunmasında kişilere düşen, görev ve sorumluluk duygularını aşılamak,

* Savaşta ve afetlerde dayanışma ve yardımlaşmanın önemini belirtmek ve bilinçlendirmek,

* Doğal afetlerde kişilere düşen, görev ve sorumluluk duygularını aşılamaktır.