DEĞERLER EĞİTİMİ


Her şeyin çok hızlı değiştiği bir çağda değişmeyen bazı unsurların olması gerekir ki çok daha sağlam adımlarla geleceğe uzanalım. Nedir bu unsurlar?

 

Bu unsurlar değerlerimizdir.

 

Artı koleji olarak belirlediğimiz temel değerler doğrultusunda “Sorumluluk- Sevgi ve Saygı - Empati - Adalet ve Demokrasi - Yardımlaşma ve Dayanışma” kurumumuz adına değerler çalışması kapsamında toplumsal hizmet programını uygulamaya koymuştur.

 

Bu programın temel hedefi; yapılan çalışmalar sırasında belirlenen temel değerleri de kullanarak çocuklara etkili iletişim becerilerinin kazandırılmasıdır.