Bilim Fen  ve Teknoloji Kulübü

Öğrencilerimizin birçoğu için Fen dersleri korkulan dersler durumundadır. Aslında bu derslerin hayatın ta kendisi olduğunu anlayabilen öğrencilerimizin bu dersleri anlamada arkadaşlarına göre daha ileri düzeyde oldukları son derece açıktır. Çevremizle olan ilişkilerimizde, geçmişi tanımada, gelecek için projeler üretmede ve günü yaşamada Fen Bilimleri hep yanımızda olmuştur.
Öğrencilerimizi hayatla; Fen yoluyla barışık hale getirebilme adına “FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ” kurulmuştur. Kulübümüzün amaçları şunlardır:
1- Öğrencilerimize fen sevgisini kazandırmak.
2- Bu derslerin korkulacak dersler olmadığını, hayatımızın bir parçası olduğunu, doğadaki canlı cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin aslında matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek.
3- Kişisel becerilerin ve bireysel zekânın ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturma
4- Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştirmek.
5- Sorunlar karşısında yılmayacak ve çözüm üretebilecek bir düşünce sistemini oluşturabilecek ve gelişmeye açık bir kişilik sahibi bireyler yetiştirme.
6- Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunu geliştirme.
7- Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep –sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü geliştirmek.
8- Pozitif ve analitik düşünebilme, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme gücünün geliştirilmesi.