Görsel Sanatlar 

 

Resim Yapmanin Çocuk Gelişimine Faydalari

 

Bol renkler kullanarak resim yapmak çocuğa sağ ve sol beynin birlikte çalışması,konsantrasyon gücü ve öz güvenin artması gibi birçok olumlu etki sağlar.Çocuğun algı, beceri ve yaratıcı gücünün bir göstergesi olarak ortaya çıkan resim etkinliği aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitiminin belirleyici bir unsuru olarak da görülür. Resim yapmak çocuklar için sadece bir faaliyetten ibaret değildir. Beraberinde birçok faydası vardır. Resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar içerisinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtıldığı sanat dalıdır.Çocuklar için kendini ifade etme biçimlerinden birisi de resim çizmektir. Resim yapmak çocuğun sağ ve sol beyin, bölümlerini çalıştırmakla kalmaz, sıkıntılarını açığa vurmasını, güçlü bir konsantrasyona kavuşmasını, daha mutlu ve öz güvenli bir birey olmasını kolaylaştırabilir.

Çocuğun algı, beceri ve yaratıcı gücünün bir göstergesi olarak ortaya çıkan resim etkinliği aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitiminin belirleyici bir unsuru olarak da görülür. Resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar içerisinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtıldığı sanat dalıdır.

Resim ile çocuk küçük kaslarını etkin bir biçimde kullanmayı öğrenir ve göz-el koordinasyonu sağlanır.
Resim bir iletişim aracıdır. Kullandığı renklerle, çizdiği çizgilerle iç dünyasını kağıda yansıtır.Çocuk yeni figürler çizdikçe bundan hoşnut olur. Çevresinden de onay alıyorsa bu hoşnutluk oranı artar. Bir şeyler başardığına inanır ve bu da öz güven oluşturmasını sağlar.Resim bir iletişim aracıdır. Kullandığı renklerle, çizdiği çizgilerle iç dünyasını kağıda yansıtır.