REHBERLİK

Rehberlik birimi, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek için; her türlü çalışmada öğrenciyi merkez alan ve destekleyen, yaşadığı durumlarla ilgili yönlendirmelerde öğrencinin kendi kendine yeterli düzeye gelmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Buna göre öğrencimiz;

* Güçlü - zayıf yönlerinin ve kendi yeteneklerinin farkında olan ve kendini tüm özellikleriyle kabul eden,

* Akademik ve sosyal gelişim ile ilgili kararlar alıp, planlar yapabilen ve bunu hayata geçirmeye çalışan,

* Sorumluluk duygusu gelişmiş,

* Problem durumlar karşısında çözüme yönelik uzlaşmacı tavır sergileyebilen,

* Etkili iletişim becerilerine sahip,

* Kültürel ve evrensel değerleri sahiplenen ve çevresine duyarlı bireylerdir.

Rehberlik, özünde bireyin gelişimini sağlamaya yönelik sistemli ve profesyonel bir yardım hizmetidir. Gerek öğretmenlerle yapılan işbirliği aracılığıyla, gerek öğrencilerin kendileri ve velilerinden gelen talepler doğrultusunda, öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak bireysel görüşmeler yapılmaktadır ve tüm bu aşamalarda veli ile işbirliği esastır.