Dil Eğitimi

Artı Koleji İngilizce Bölümünün birinci önceliği, bütün öğrencilerinin kendilerini doğru ve akıcı bir İngilizce'yle özgüvenli bir şekilde ifade edebilme becerisiyle mezun olmaları ve böylelikle İngilizceyi kullanarak yaşam boyu öğrenmelerini devam ettirebilecekleri bir temel oluşturmaktır. Bölümümüz, Oxford University Yayınlarını kullanmaktadır. İngiliz dilinde akıcılık kazanmaları için bütün öğretmenler derslerde yaratıcı yazı yazma,tartışma ve okuma çalışmalarına yer verirler. Öğrencilerimizin Okudukları metinler üzerinde derinlemesine düşünmelerine önem verirler.Öğrencilerin, akranları ve öğretmenleri ile iletişimde bulunmaları için çok sayıda olanak tanınır. İngilizce sınıfı, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için özgüven  kazandıkları güvenli bir ortam olarak görülür. Hedefimiz, öğrencilerin İngilizceyi akıcı ve ileri düzeyde kullanarak kendilerini ifade etmeleri ve yaşam boyu öğrenme sürecinde dil bilgilerinden yararlanmalarıdır.

 

Artı College's English Department's highest priority is to ensure that all its students graduate with the ability to express themselves confidently in an accurate , fluent  manners  thus providing a foundation for lifelong  learning in English . Our department uses quality teaching materials and assesments tools from OXFORD UNIVERSITY PRESS. English is an additional language and to make English fluency  an achieveable learning outcome our department members put an emphasis on insightful thinking , imaginative writing ,precise discussion and careful reading in each class. We value thoughtful reading for class-specific needs and for the larger good of exploring the complex human experience with an open mind.  Plentiful opportunaties are provided for the students to intreact English with their peers and teachers . The English Classroom is seen as a safe environment where the students can take risks to develop their language skills and built their confidence and self esteem. Ultimately We hope our students fluently use and appreciate the English language on a level that sustains their passion for life-long learning.