İLKOKUL
Öğrencilerimizi;
- Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı,
- Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan,
- Bu milletin ferdi olmaktan gurur duyan,
- Anadilini ve en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen,
- Bilimsel ve analitik düşünceye sahip,
- Elde edilen bilgileri zihninde yapılandırabilen,
- Mevcut bilgilerden yeni bilgilere ulaşan, yeni çıkarımlarda bulunan ve yeni bilgiler üretebilen,
- Sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,
- Özgüveni tam,
- Paylaşmayı bilen,
- Takım ruhunun önemine inanan bireyler olarak hayata hazırlıyoruz.